EKOWIK sp. z o.o.
wczytuję stronę...

Awarie wewnętrznej instalacji wodociągowej w okresie zimowym

W związku z częstymi w okresie zimowym awariami wewnętrznej instalacji wodociągowej, za której zabezpieczenie i utrzymanie odpowiadają właściciele nieruchomości, MPWiK “EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie prosi o jak najszybsze zgłaszanie Spółce informacji o wystąpieniu takich awarii. Reklamacje w zakresie wysokości opłat za odprowadzanie ścieków z nieruchomości, uzasadniane takimi awariami, będą mogły być uznawane przez Spółkę jedynie w przypadku potwierdzenia, przy udziale upoważnionych pracowników MPWiK "EKOWIK" Sp. z o.o., faktu wystąpienia ww. awarii oraz po wykluczeniu odprowadzania wód, wyciekłych w związku z awarią, za pomocą kanalizacji sanitarnej.

Data publikacji: 2019-10-01 15:06:00

© 2020 "EKOWIK" Sp. z o.o.
Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

84-120 Władysławowo, ul. Droga Chłapowska 21
tel. centr. +48 58 674 15 66 // tel. sekretariat +48 58 674 15 77

Klauzula RODO / Cookies