EKOWIK sp. z o.o.
wczytuję stronę...

Kontakt

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"EKOWIK" Sp. z o.o.
84-120 Władysławowo
ul. Droga Chłapowska 21

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod nr 0000139035

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Krokowa
78 8349 0002 0033 6620 2000 0010

tel. centrala +48 58 674 15 66
tel. sekretariat +48 58 674 15 77
e-mail: ekowik@ekowik.com.pl
Adres skrzynki ePUAP: /EKOWIK/SkrytkaESP


Pogotowie wod.-kan.

Telefon alarmowy/centrala: 

58 674 15 66 lub 519 140 208

Pogotowie wod.-kan. czynne całą dobę

Interesanci Spółki przyjmowani są od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.00 do 15.00

 

 

Lista numerów:

Nr telefonu Nr wewnętrzny Dział
58 674 15 66 1

Dział Eksploatacji i Bezpieczeństwa Środowiskowego

(DEiBŚ)

zgłoszenia awarii, obsługa sieci wod-kan

58 674 15 66 2

Dział Handlowy

(DH)

obsługa wodomierzy, faktury i płatności

58 674 15 66 3

Dział Dokumentacji i Inwestycji

(DDiI)

uzgodnienia i wydawanie warunków technicznych

58 674 15 66 4

Dział Finansowo Kadrowy

(DFK)

58 674 15 66 5

Sekretariat, Dział Administracji

(DA)

58 674 15 66 5

Dział Zamówień Publicznych

(ZP)

507 832 076  

Oczyszczalnia Ścieków w Jastrzębiej Górze

(OŚ)

© 2024 "EKOWIK" Sp. z o.o.
Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

84-120 Władysławowo, ul. Droga Chłapowska 21
tel. centr. +48 58 674 15 66 // tel. sekretariat +48 58 674 15 77

Klauzula RODO / Cookies