EKOWIK sp. z o.o.
wczytuję stronę...

Klauzula RODO / Cookies

Pliki COOKIES

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 

KLAUZULA RODO

INFORMACJA:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Droga Chłapowska 21, 84-120 Władysławowo („Spółka”).
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na podstawie art.6 ust.1 lit c, a także w celu realizacji umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, oraz w celu przekazywania informacji dot. umowy dla celów ustalania opłat za odpady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
  3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Administratora, Bank prowadzący rachunek Spółki, organy gminy, podmioty przetwarzające z branży IT oraz  inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie 10 lat od dnia rozwiązania umowy.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania a także prawo do przenoszenia danych
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, lecz niezbędne do podpisania umowy.


 

© 2020 "EKOWIK" Sp. z o.o.
Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

84-120 Władysławowo, ul. Droga Chłapowska 21
tel. centr. +48 58 674 15 66 // tel. sekretariat +48 58 674 15 77

Klauzula RODO / Cookies