EKOWIK sp. z o.o.
wczytuję stronę...

Klauzula RODO / Cookies

Pliki COOKIES

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Droga Chłapowska 21, 84-120 Władysławowo („Spółka”).
   
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@ekowik.com.pl
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Administratora, Bank prowadzący rachunek Spółki, organy gminy, podmioty przetwarzające z branży IT oraz  inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
   
 2. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie 10 lat od dnia rozwiązania umowy lub 3 lat licząc od końca roku, w którym dokonano zgłoszenia awarii a także2 lat od dnia przesłania do nas korespondencji.
   
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację.
   
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. UODO
   
 5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, lecz niezbędne do podpisania umowy, użytkowania IBOK lub przyjęcia zgłoszenia awarii czy przesłania korespondencji.

 

 

Klauzula informacyjna dla pracowników i kandydatów do pracy.

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Droga Chłapowska 21; 84-120 Władysławowo (email: ekowik@ekowik.com.pl, tel. 58 674-15-66 ).
   
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@ekowik.com.pl
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające.
   
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 Lat, 10 lat dla osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019, do dnia odwołania zgody w przypadku prywatnych danych oraz do ustania celów biznesowych administratora w przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora, kandydaci do pracy - 1 rok od skończonej rekrutacji.
   
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w każdym momencie.
   
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

© 2024 "EKOWIK" Sp. z o.o.
Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

84-120 Władysławowo, ul. Droga Chłapowska 21
tel. centr. +48 58 674 15 66 // tel. sekretariat +48 58 674 15 77

Klauzula RODO / Cookies