EKOWIK sp. z o.o.
wczytuję stronę...

Odczytywanie liczników ogrodowych - informacja

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie przypomina o obowiązku regularnego podawania stanu licznika ogrodowego służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (która nie trafiła do układu sieci kanalizacyjnej) w miesiącu, w którym korzystali Państwo z wody ogrodowej.

 

Urządzenie, jakim jest podlicznik ogrodowy, jest własnością właściciela posesji, na której jest zamontowany. Obowiązek regularnego odczytu podlicznika ogrodowego leży po stronie właściciela posesji. Informacja o stanie podlicznika winna być podawana najpóźniej do 24 dnia każdego miesiąca , w którym nastąpiło korzystanie z wody ogrodowej.

W przypadku nie podania stanu licznika ogrodowego w danym miesiącu przyjmuje się zerowe zużycie wody bezpowrotnie zużytej, co oznacza brak zużycia wody na podliczniku. W takim przypadku reklamacje dotyczące zużycia wody na wodomierzu dodatkowym w danym okresie rozliczeniowym nie będą uwzględniane. Zużycie to będzie podlegać rozliczeniu w bieżącym okresie rozliczeniowym albo w okresie rozliczeniowym wystawienia faktury korygującej.  

Wysokość wskazań podlicznika w miesiącu rozliczeniowym nie może przekroczyć zużycia na wodomierzu głównym.


 

Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.

 

Istnieje kilka możliwości podania stanu licznika ogrodowego:

Wskazania podlicznika wody stanowią podstawę do pomniejszenia ilości odprowadzonych ścieków do kanalizacji sanitarnej Spółki w danym miesiącu rozliczeniowym i rozliczeń tylko w przypadku, gdy wodomierz posiada nienaruszoną plombę MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o. oraz ważną cechę legalizacyjną. W związku z powyższym w najbliższym czasie pracownicy Spółki prowadzić będą kontrole podliczników wody.

 

Jednocześnie przypominamy o terminowym regulowaniu faktur.

Data publikacji: 2023-02-16 10:34:00
Ostatnia modyfikacja: 2023-02-16 11:20:03

© 2024 "EKOWIK" Sp. z o.o.
Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

84-120 Władysławowo, ul. Droga Chłapowska 21
tel. centr. +48 58 674 15 66 // tel. sekretariat +48 58 674 15 77

Klauzula RODO / Cookies