EKOWIK sp. z o.o.
wczytuję stronę...

Legalizacja podliczników ogrodowych

INFORMACJA

     Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie przypomina klientom Spółki, iż każdy wodomierz, którego wskazania są podstawą do rozliczeń, musi posiadać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach, ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną. Wodomierze dostępne na rynku posiadają cechę legalizacyjną ważną przez 5 lat. Potwierdzeniem nienaruszalności cechy legalizacyjnej jest założenie plomby zabezpieczającej, którego dokonuje podmiot świadczący usługi dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków, jednocześnie dokonujący rozliczeń.

      Warunki rozliczeń za wodę zużywaną bezpowrotnie bez opłat za ścieki określa art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - „W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy”.

     Jeżeli przyrząd pomiarowy takiej legalizacji nie posiada, jego wskazania nie mogą być w przypadku podlicznika ogrodowego podstawą do pomniejszenia ilości ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej.

        Ponadto, przyrząd jakim jest podlicznik ogrodowy, jest wyłącznie własnością odbiorcy usług, na której jest zamontowany i montowany na zlecenie i koszt Odbiorcy. Odbiorca usług ponosi zatem wszelkie koszty związane z jego wymianą, naprawą i legalizacją, w tym z założeniem plomby zabezpieczającej. Dlatego warto przed podjęciem decyzji oszacować czy to się opłaci. Może się okazać, że wydatki na zakup i eksploatację wodomierza będą wyższe niż potencjalne oszczędności.

       Uśredniona cena usługi odbioru i oplombowania każdego dodatkowego wodomierza na terenie działania Spółki została skalkulowana w oparciu o koszty materiałów, transportowe i pracownicze, nie ujęte w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Data publikacji: 2023-06-22 09:21:00
Ostatnia modyfikacja: 2023-06-22 09:27:19

© 2024 "EKOWIK" Sp. z o.o.
Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

84-120 Władysławowo, ul. Droga Chłapowska 21
tel. centr. +48 58 674 15 66 // tel. sekretariat +48 58 674 15 77

Klauzula RODO / Cookies